Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Vapaateekkarit ry
Rek. Tunnus: 198.601
e-mail: vt@vapaateekkarit.fi

Yhteyshenkilö

Max Sonkin
Jämeräntaival 7A
02150 Espoo
e-mail: vt@vapaateekkarit.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Mäenlaskukisan ilmottautumislomakkeen kautta kerättyä tietoa tullaan käyttämään 5.3.2019 Helsingin Kaivopuistossa pidettävän laskiaisriehan mäenlaskukisan organisointiin sekä kisan tulosten julkistamiseen. Tietojen avulla voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä osallistujiin ja varmistaa näin kisan pysyminen aikataulussa. Järjestäjät varaavat oikeuden ilmoittaa joukkuueen nimen ulkopuolisille tahoille tulosten julkistamistarkoituksessa.

Tietojen säilyttämisestä

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Tietoja säilytetään 31.3.2020 asti.

Tietojen suojaamisesta ja käytön rajoituksista

Annetut tiedot tallennetaan Google Forms -lomakkeen kautta, jonka tietoihin ainoastaan palvelun ylläpitäjällä (yhteyshenkilö) on lukuoikeudet. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen, kuin kohdassa "henkilötietojen käyttötarkoitus" käy ilmi.

Tiedon oikeellisuudesta

Rekisteriin kuuluvilla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.